Nieruchomości do wynajęcia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Lokalizacja

Lokalu

Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Działowskiego 8

 

GMT Krzysztof Maliszewski 82,08 1.350,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o.
2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 950,00 Piwnica do remontu
3. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 340,- Piwnica do remontu, brak mediów
4. Waryńskiego 19 GMT Krzysztof Maliszewski 56,34 710,- Parter, instal.elektr.., c.o.
5. Lindego 12 WM Grażyna Janczarska 37,80 230,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.- do remontu
6. Mostowa 10 WM Krzysztof Maliszewski 60,80 920,- Piwnica, zimna woda,inst.elektr.
8. Sobieskiego 50/52 GMT Krzysztof Maliszewski 30,00 160,- Parter, oficyna, wod.-kan, elektr.
9. Armii Ludowej 77B GMT Grażyna Janczarska 79,71 1.310,- Nowy budynek, parter, wszystkie media, rolety
10. Czarnieckiego 2 WM Krzysztof Maliszewski 50,32 830,- Parter, wod.-kan.,c.o.,elektr.
11. Mickiewicza 63 GMT Grażyna Janczarska 32,23 760,- Piwnica,wod.-kan.,elektr.,

FORTY/SCHRONY:

L.p. Lokalizacja fortu Administrator Pow. fortu

w m2

Wysokość wadium Uwagi
1. B-58 ul. Szosa Lubicka Krzysztof Maliszewski 122,80 140,- brak instalacji

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Międzymurze 7/11 Krzysztof Maliszewski 17,34 160,-  

 

2. Drzymały 14/24 Grażyna Janczarska 5,70 G-1 50,- Z przeznaczeniem na jednoślady
3. PCK 37 Krzysztof Maliszewski 17,40 90,-

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada
5. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 90,- Blokada
6. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 90,- Blokada
7. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 28 90,- Blokada
8. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 26 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 13      30,-
2. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 14      30,-
3. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 5      30,-
4. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 16      30,-

W ofercie należy podać wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty należy składać do dnia 20.08.2015r.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 20.08.2015r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec  Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych. Negatywna weryfikacja wyklucza z możliwości zawarcia umowy.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152         tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3          tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu,  miejsca parkingowego, pomieszczenia gospodarczego z przetargu bez podania przyczyny.

Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/08/LokaleDoWynajecia10.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/08/LokaleDoWynajecia10.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyNieruchomości do wynajęcia Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych. LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Lokalizacja Lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Działowskiego 8   GMT Krzysztof Maliszewski 82,08 1.350,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o. 2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 950,00 Piwnica do remontu 3. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 340,- Piwnica do remontu, brak mediów 4. Waryńskiego 19 GMT Krzysztof Maliszewski 56,34 710,- Parter, instal.elektr.., c.o. 5. Lindego 12 WM Grażyna Janczarska 37,80 230,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.-...ZGM Toruń