To już ósma edycja programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Łącznie w latach 2015 – 2021 przyznano 33 lokale.

O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

  1. posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
  2. nie ukończyli 30 roku życia;
  3. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
  4. ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
  5. prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;
  6. nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego.

Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach niniejszego programu są zawierane na okres maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, Gmina będzie mogła zawrzeć umowy najmu na czas nieoznaczony.

W dniu 16 grudnia 2022r. Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski wręczył klucze do mieszkań najzdolniejszym Absolwentom. Przygotowanych zostało 5 pełnostandardowych mieszkań o powierzchni ok. 35m2.

Wyróżnieni Absolwenci to Jakub Osiński, Maria Woźniak, Rafał Białkowski, Dominika Finc i Jakub Wojtasik.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Autor zdjęć: Sławomir Kowalski


​​​

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_16-mieszkania-dla-absolwentow_018-scaled.jpg?fit=1024%2C683&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2022/12/2022_12_16-mieszkania-dla-absolwentow_018-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościTo już ósma edycja programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Łącznie w latach 2015 - 2021 przyznano 33 lokale. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki: posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach...ZGM Toruń