OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do wzięcia udziału w naborze ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych do wynajęcia. Wśród lokali są wolne pomieszczenia po dawnych delikatesach BAŻANT przy ul. Fałata 35-37, okolice tzw. Miasteczka uniwersyteckiego, w obrębie liczne lokale użytkowe, przychodnia zdrowia, osiedle mieszkaniowe, wolne lokale na terenie osiedla Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8 w pełnym standardzie i inne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i procedurą przystąpienia do przetargu !

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych, terenów i pomieszczeń gospodarczych.

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Lokalizacja

Lokalu

Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Działowskiego 8

 

GMT Krzysztof Maliszewski 82,08 1.070,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o.
2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 950,- Piwnica do remontu
3. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 340,- Piwnica do remontu, brak mediów
4. Lindego 12 WM Grażyna Janczarska 37,80 230,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.- do remontu
5. Rynek Nowomiejski 25 WM Krzysztof Maliszewski 25,66 300,- Piwnica, inst.elektr.
6. Sobieskiego 50/52 GMT Krzysztof Maliszewski 30,00 160,- Parter, oficyna, wod.-kan, elektr.
7. Mickiewicza 110 GMT Grażyna Janczarska 79,45 940,- Piwnica, wod.-kan.,elektr.
8. Mickiewicza 63 GMT Grażyna Janczarska 30,80 730,- Parter,front,wod.-kan.,elektr.
9. Fałata 35-37 parter

+ piwnica

/dawny BAŻANT/

WM Grażyna Janczarska 402,94

127,44

16.500,-

 

Instal.elektr.,wod-kan., gaz,c.o.,do remontu, w piwnicy znajduje się węzeł c.o.
10. Sukiennicza 26 GMT Krzysztof Maliszewski 30,31 760,- Piwnica, instal.wod.-kan.,c.o., elektr.
11. Rybaki 35A GMT Grażyna Janczarska 31,20 470,- Parter,budynek wolnostojący do odświeżenia, instal.-wod.-kan.,elektr., nieruchomość w planie wykwaterowań do końca 2017r.
12. Rybaki 35A – willa

 

+ teren

GMT Grażyna Janczarska 77,60

 

900,00

 

1.770,-

 

 

Willa instal. wod.-kan.,elektr., gaz., nieruchomość w planie wykwaterowań do końca 2017r.
13. Szczytna 5/7 nr 3 WM Krzysztof Maliszewski 15,36 350,- Parter,wod.-kan.,c.w., c.o.,elektr.,do odświeżenia
14. Prosta 30/Międzymurze 11/9a WM Krzysztof Maliszewski 52,26 1.300,- Piwnica, instal.wod.-kan.,elektr.,do remontu
15. Mickiewicza 60 WM Grażyna Janczarska 48,00 600,- Ip.,instal. wod.-kan.,elektr.
16. Fałata 34-46

Budynek przychodni zdrowia

WM Grażyna Janczarska 24,71 480,- Pow.samodzielna 16,65 m2 + wspólna 8,06 m2, IIp.,wod.-kan.,c.w.,elektr.,c.o.
17. Międzymurze 9B GMT Krzysztof Maliszewski 22,47 720,- Parter,instal. elektr.,wod.-kan.,
18. Piekary 14/Kopernika 35/37 WM Krzysztof

Maliszewski

13,10 330,- Piwnica, instal.elektr.,wod.-kan., do remontu
19. Polna 11A GMT Krzysztof

Maliszewski

387,50 3.020,- Budynek parterowy wolnostojący, instal. elektr.
20. Działowskiego 8 GMT Krzysztof

Maliszewski

81,88 1.060,- Piwnica (wod.-kan.,c.w.,c.o.,elektr.)
21. Czereśniowa 12-18

lokal użytkowy

 

+ teren

GMT Krzysztof

Maliszewski

 

357,50

 

378,00

 

 

3.050,-

 

Parter,instal.wod.-kan.,elektr.), do odświeżenia, nadaje się na warsztat

FORTY/SCHRONY:

Lp Lokalizacja fortu Administrator Pow. fortu

w m2

Wysokość wadium Uwagi
1. B-65 ul. Wały Gen.Sikorskiego 27/29 Krzysztof

Maliszewski

183,64 540,- 2 komory, instal. elektr.

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Poznańska 109 Grażyna Janczarska 13,00 70,-

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada
5. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 90,- Blokada
6. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 90,- Blokada
7. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 28 90,- Blokada
8. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 26 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Mickiewicza 62 Grażyna Janczarska 16,40 120,-

W ofercie należy podać swój nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty należy składać do dnia  19.07.2016r.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 19.07.2016r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3   tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu,  miejsca parkingowego, pomieszczenia gospodarczego z przetargu bez podania przyczyny.

Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej zaprasza do wzięcia udziału w naborze ofert na wynajem gminnych lokali użytkowych do wynajęcia. Wśród lokali są wolne pomieszczenia po dawnych delikatesach BAŻANT przy ul. Fałata 35-37, okolice tzw. Miasteczka uniwersyteckiego, w obrębie liczne lokale użytkowe, przychodnia zdrowia, osiedle mieszkaniowe, wolne lokale na terenie osiedla Rubinkowo...ZGM Toruń