Zapraszamy do wzięcia udziału na naborze ofert na wolne lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia pod prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród lokali atrakcyjny lokal pełnostandardowy na osiedlu Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8, w pawilonie handlowym przy ul. Gagarina 152 w sąsiedztwie UMK czy też lokale usytuowane na Bydgoskim Przedmieściu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontakt z administratorem nieruchomości (tel. w tabelce) lub z Biurem Obsługi Lokali Użytkowych ZGM-u, tel. 56/65 77 530 lub 56/65 77 501.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych, miejsc parkingowych i terenów.

 

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 220,- Piwnica do remontu, brak mediów
2. Lindego 12 WM Grażyna Janczarska 37,80 240,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.- do remontu
3. Sobieskiego 50/52 GMT Krzysztof Maliszewski 30,00 240,- Parter, oficyna, wod.-kan, elektr.,do remontu
4. Mickiewicza 110 GMT Grażyna Janczarska 79,45 790,- Piwnica, wod.-kan.,elektr.
5. Mickiewicza 60 WM Grażyna Janczarska 48,00 600,- Ip.,instal. wod.-kan.,elektr.
6. Działowskiego 8 GMT Krzysztof

Maliszewski

81,88 860,- Piwnica instal.wod.-kan.,c.w.,c.o.,elektr.
7. Mickiewicza 90 WM Grażyna Janczarska 58,63 1.450,- Parter, w tym pom.gospod.o pow. 10,80m2 , front, instal.wod.-kan., elektr.,piece.
8. Mickiewicza 90 WM Grażyna Janczarska 25,58 250,- Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.
9. Fałata 34-46 WM Grażyna Janczarska 25,10 310,- Piętro II, budynek przychodni zdrowia, pow.sam.17,04 m2, pow. wspólna. 8,06 m2, instal.elektr., c.o., brak w.c.
10. Mickiewicza 49-49A WM Grażyna Janczarska 15,32 380,- Parter, front, instal. wod.-kan.,brak ogrzew., wejście z klatki schod.
11. Fałata 34-46 WM Grażyna Janczarska 24,46 600,- IIp., instal.wod.-kan., elektr.,c.o.,budynek przychodni zdrowia
12. Gagarina 152 GMT Grażyna Janczarska 82,05 2.640,- Parter, instal. wod.-kan.,elektr.,c.o.
13. Mickiewicza 49-49a GMT Grażyna Janczarska 48,53 1.560,- Parter, instal., elektr.,wod.-kan.,w.c.
14. Klonowica 26 WM Grażyna Janczarska 35,00 280,- Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

TEREN PRZYLEGŁY:

L.p. Lokalizacja Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Grudziądzka 151 Krzysztof

Maliszewski

42,20   30,-  
2. Grudziądzka 151 Krzysztof

Maliszewski

302,40   210,-  

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada
5. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 90,- Blokada
6. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 90,- Blokada
7. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 26 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Mickiewicza 62 Grażyna Janczarska 16,40 120,-  

W ofercie należy podać swój nr PESEL, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać do dnia  27.06.2017r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  pok. nr 16 .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 48 1560 0013 2353 6757 4000 0004  w terminie do dnia 27.06.2017r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3   tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

 

Zastrzega się prawo wycofania lokalu,  miejsca parkingowego, pomieszczenia gospodarczego, terenu z przetargu bez podania przyczyny.

 

 Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P3315723.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i1.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/P3315723.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZapraszamy do wzięcia udziału na naborze ofert na wolne lokale użytkowe przeznaczone do wynajęcia pod prowadzenie działalności gospodarczej. Wśród lokali atrakcyjny lokal pełnostandardowy na osiedlu Rubinkowo przy ul. Działowskiego 8, w pawilonie handlowym przy ul. Gagarina 152 w sąsiedztwie UMK czy też lokale usytuowane na Bydgoskim Przedmieściu. Zapraszamy do...ZGM Toruń