Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.

 

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Rynek Staromiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

113,50

6.570,00

Parter(70,60m2) +piwnica(42,90m2) instal. elektr.,wod.-kan.,wc, ogrzew. gazowe

2.

Rynek Nowomiejski 24

WM

Aleksandra Mielczarek

22,80

1.240,00

Piwnica do remontu, instal. elektr.,wod.-kan.

3.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr.

4.

Rynek Nowomiejski 23

WM

Aleksandra Mielczarek

29,53

1.610,00

Parter, instal. elektr., z.w., brak wc

5.

Kościuszki 68

GMT

Aleksandra Mielczarek

17,75

440,00

 

Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy

6.

Mickiewicza 90

WM

Grażyna Janczarska

25,58

540,00

Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.

7.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

8.

Łazienna 28

WM

Aleksandra Mielczarek

106,16

1.740,00

parter, instal., elektr., wod.-kan., c.o., w podwórzu

9.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Aleksandra Mielczarek

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

10.

Kopernika 33

WM

Aleksandra Mielczarek

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

11.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 117

GMT

Aleksandra Mielczarek

12,05

200,00

Ip.,instal.elektr., wod.-kan., wc, cw, wsp. czas. administracja

12.

Sz.Chełmińska 163 lok. 2

GMT

Grażyna Janczarska

53,29

2.130,00

parter, instal. elektr., wod.-kan., c.o.

13.

Mickiewicza 63

GMT

Grażyna Janczarska

30,80

1.800,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.,wc., cw.

14.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

24,46

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

15.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

16.

Rabiańska 7

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,82

260,00

IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

17.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

18.

Mickiewicza 118 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

20,23

1.100,00

Parter, instal.elektr., wod.-kan.,

19.

Poznańska 81 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

18,50

  740,00

Parter, brak wc, instal.wod.-kan., elektr.

20.

Gagarina 152 lok.

 nr 22 A

 

GMT

Grażyna Janczarska

189,71

8.200,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., z.w., c.o., do remontu

21.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

530,00

Piwnica, rury c.o. pod sufitem, brak instal., do remontu

22.

Olimpijska-Kusocińskiego 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,34

460,00

Parter, instal.wod.-kan.,elektr.,c.o.

23.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

1.350,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

24.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

800,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,

25.

Winna 17 bud. X

GMT

Aleksandra Mielczarek

106,50

1.030,00

Budynek do kapit. remontu, instal. elektr.,wod.-kan.

 

OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kanałowa 8 +

teren

Aleksandra Mielczarek

131,00

231,98

B-40

840,00

5 komór

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

1

113,00

blokada

 

TEREN POD GARAŻE PRZENOŚNE ograniczony do mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 44:

Uwaga: Konieczność wystąpienia przyszłego najemcy o warunki zabudowy do WAiB UMT – opłata za teren po uzyskaniu stosownych pozwoleń i postawienia garażu przenośnego.   

Ustala się czas na załatwienie formalności 3 miesiące od dnia podpisania umowy. W przypadku niezałatwienia formalności w powyższym terminie nastąpi wypowiedzenie umowy.

L.p.

Adres terenu

Administrator

Pow.

w m2

Wadium

w zł.

1.

Kościuszki 44

nr 1

Aleksandra Mielczarek

20,00

165,00

2.

Kościuszki 44

nr 2

Aleksandra Mielczarek

20,00

170,00

3.

Kościuszki 44

nr 3

Aleksandra Mielczarek

20,00

175,00

4

Kościuszki 44

nr 4

Aleksandra Mielczarek

20,00

180,00

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL,  numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  23.12.2022r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  (pok. nr 16) .

 Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Bankowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 23.12.2022r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508,      

– Aleksandra Mielczarek tel. 664 922 684.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

 Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

 

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/06/P6023646-budynek.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.   LOKALE UŻYTKOWE: Lp. Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Rynek Staromiejski 25 WM Aleksandra Mielczarek 113,50 6.570,00 Parter(70,60m2) +piwnica(42,90m2) instal. elektr.,wod.-kan.,wc, ogrzew. gazowe 2. Rynek Nowomiejski 24 WM Aleksandra Mielczarek 22,80 1.240,00 Piwnica do remontu, instal. elektr.,wod.-kan. 3. Rynek Nowomiejski 25 WM Aleksandra Mielczarek 25,66 570,00 Piwnica, instal. elektr. 4. Rynek Nowomiejski 23 WM Aleksandra Mielczarek 29,53 1.610,00 Parter, instal. elektr., z.w.,...ZGM Toruń