Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokali użytkowych. Oferty można składać do 26.04.2012 r.

Proponujemy Państwu wynajęcie w drodze naboru ofert następujących lokali użytkowych:

 • Mickiewicza 110 (piwnica) o pow. 57,93 m2 – wadium 650,- zł
 • Klonowica 26 (piwnica, do remontu) o pow. 35,00 m2 – wadium 200,- zł
 • Piekary 14/Kopernika 35/37 o pow. 13,10 m2  (piwnica, do remontu) – wadium 150,-  zł
 • Prostej 30/Międzymurze11/9a (piwnica) o pow. 52,26 m2 – wadium 750,- zł
 • Poznańskiej 95  pow. 137,78 m2 (parter) – wadium 800,- zł
 • Mickiewicza 93 o pow. 90,00 m2 (parter + I piętro, oficyna, do remontu) – wadium 500,- zł

Przed złożeniem oferty, prosimy zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze wzorem umowy najmu (w załączeniu). Z regulaminem naboru ofert możecie się Państwo zapoznać w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159B,  pokój nr 3.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2012 r. (czwartek) w siedzibie ZGM przy ul. Grudziądzkiej 159B, pokój nr 16.  Propozycje ofert prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH”.

Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę czynszu za 1m2 bez VAT-u, rodzaj prowadzonej działalności oraz oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu. 

Warunkiem dopuszczenia do rozpatrzenia oferty jest wpłacenie wadium w kasie ZGM, ul. Grudziądzka 159B do dnia 26.04.2012 r. Kasa ZGM czynna jest w:

 • poniedziałek, czwartek:                   od 8:00 do 13:00
 • wtorek, środę:                                  od 8:00 do 14:00
 • piątek:                                               od 8:00 do 11:00

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu oraz pozostałych opłat (w ciągu 4 dni od podpisania umowy najmu przez najemcę).

W przypadku niezawarcia umowy w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o pozytywnym rozpatrzeniu oferty, wadium ulega przepadkowi.

Aby obejrzeć wybrany lokal użytkowy, prosimy o kontakt telefoniczny z Biurami Obsługi Mieszkańców:

 • BOM Nr I, ul. Piernikarska 7, tel.: 56  652-21-70 – w sprawie lokali przy ul. Prostej i ul. Piekary,
 • BOM Nr II, ul. Gagarina 152, tel.: 56 661-52-10 – w sprawie lokali przy ul. Mickiewicza i ul. Klonowica,
 • BOM Nr III, ul. Drzymały 13/15B, tel.: 56 652-01-30 – w sprawie lokalu przy ul. Poznańskiej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Lokali Użytkowych w siedzibie ZGM, pokój nr 3, tel.: 56 657-75-01.

Zastrzega się prawo do odwołania naboru ofert lub wycofania lokalu bez podania przyczyn.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe3.jpg?fit=200%2C151&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokali użytkowych. Oferty można składać do 26.04.2012 r. Proponujemy Państwu wynajęcie w drodze naboru ofert następujących lokali użytkowych: Mickiewicza 110 (piwnica) o pow. 57,93 m2 - wadium 650,- zł Klonowica 26 (piwnica, do remontu) o pow. 35,00 m2 - wadium 200,- zł Piekary...ZGM Toruń