Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Lokalizacja

Lokalu

Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Działowskiego 8

 

GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 830,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o.
2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 1.180,- Piwnica do remontu
3. Królowej Jadwigi 6

 

WM Krzysztof Maliszewski 57,66 550,- Piwnica do remontu, wod-kan, elektr., c.o.
4. Aleja św. Jana Pawła II 2

 

GMT Grażyna

Janczarska

25,96 620,- parter 7,45m2 + piwnica18,51m2,wod.-kan, elektr., ogrzew.elektr., na parterze kable światłowodowe UMT
5. Mickiewicza 61 WM Grażyna Janczarska 22,53 430,- Piwnica do remontu, brak mediów
6. Sukiennicza 26 GMT Krzysztof Maliszewski 30,31 570,- piwnica, wod.-kan., c.o.,inst.elektr.
7. Kościuszki 92 WM Krzysztof Maliszewski 42,45 540,- parter do remontu, wod.-kan.,piece, inst.elektr.

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Szosa Chełmińska 49/51 Grażyna Janczarska 37,73 170,- inst. elektr.
2. Poznańska 63/65 Grażyna Janczarska 14,21 70,- do remontu

FORTY/SCHRONY:

L.p. Lokalizacja fortu Administrator Pow. fortu

w m2

Wysokość wadium Uwagi
1. B-58 ul. Szosa Lubicka Krzysztof Maliszewski 122,80 140,- brak instalacji

 

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada
5. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 18 90,- Blokada
6. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 25 90,- Blokada
7. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 28 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Powierzchnia

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 13 30,-
2. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 14 30,-
3. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 5,25 B-17 40,-
4. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 5 30,-
5. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 16 30,-
6. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 11 30,-
7. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 5,25 B-15 40,-

W ofercie należy podać wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty należy składać do dnia 16.12.2014r.

Warunkiem dopuszczenia do naboru ofert jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grudziądzkiej 159B w terminie do 16.12.2014r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Godziny otwarcia kasy:          poniedziałek, czwartek 8.00-13.00

wtorek, środa 8.00-14.00

piątek  8.00-11.00

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152         tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3          tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu,  miejsca parkingowego, pomieszczenia gospodarczego z przetargu bez podania przyczyny.

Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe61.jpg?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe61.jpg?resize=120%2C91&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych. LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Lokalizacja Lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Działowskiego 8   GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 830,- Piwnica, inst.wod.-kan.,elektr.,c.o. 2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 1.180,- Piwnica do remontu 3. Królowej Jadwigi 6   WM Krzysztof Maliszewski 57,66 550,- Piwnica do remontu, wod-kan, elektr., c.o. 4. Aleja św. Jana Pawła II 2   GMT Grażyna Janczarska 25,96 620,- parter 7,45m2 +...ZGM Toruń