Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych.

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Legionów 236

GMT

Aleksandra Mielczarek

642,80

11.560,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

2.

Rynek Nowomiejski 24

WM

Aleksandra Mielczarek

22,80

1.240,00

Piwnica do remontu, instal. elektr., wod.-kan., wc

3.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr. do remontu

4.

Sukiennicza 20 lok. 2

 

GMT

Aleksandra Mielczarek

13,46

500,00

Parter, instal. elektr., z.w., wc, co z sieci miejskiej

5.

Mickiewicza 98 lok. nr 2

GMT

Grazyna Janczarska

110,90

2.260,00

 

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan., wc, brak ogrzew., do remontu

6.

Jęczmienna 14/Prosta 6

WM

Aleksandra Mielczarek

39,70

1.330,00

Parter+piwnica (23,70m2), instal. wod.-kan., elektr, piwnica do remontu

7.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

8.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Aleksandra Mielczarek

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

9.

Kopernika 33

WM

Aleksandra Mielczarek

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

10.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

26,58

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

11.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

12.

Rabiańska 7

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,82

260,00

IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

13.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

14.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

530,00

Piwnica, rury c.o. pod sufitem, brak instal., do remontu

15.

Kr. Jadwigi 6

WM

Aleksandra Mielczarek

57,66

1.350,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

16.

Podgórska 18-20

+ teren

GMT

Grażyna Janczarska

824,00

324,00

14.200,00

 

Budynek wolnostojący z terenm, 1 hala, pom. biurowe, pom.socj.,w.c., instal. elektr. najemca musi wystąpić o nowe warunki przył. licznika, do remontu

17.

Gagarina 34/36 lok. 2

GMT

Grażyna Janczarska

18,47

620,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. miejskie

18.

M. Skłodowskiej-Curie 41a, lok. P 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

200,00

Piwnica, instal.elektr.,wod.-kan.,c.o. miejskie

19.

Winna 17 lok. III/4

GMT

Aleksandra Mielczarek

114,00

2.050,00

Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów

20.

Matejki 8 lok. nr 1

 

GMT

Grażyna Janczarska

43,93

630,00

Piwnica, instal. elektr., wod.-kan.,gaz, do remontu

21.

Mickiewicza 63 lok. nr 2

GMT

Grażyna Janczarska

32,23

580,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o. z sieci miejskiej, do odświeżenia

22.

Rynek Nowomiejski 23

WM

Aleksandra Mielczarek

48,87

3.220,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., ogrzew.piecowe, wc do remontu

23.

Skłodowskiej-Curie 41a lok. 110-116

GMT

Aleksandra Mielczarek

171,00

4.390,00

Ip., budynek biurowy, 6 pomieszczeń, instal.elektr.,wod.-kan.,wc, c.o. miejskie

24.

Czereśniowa 12-18

+ teren

GMT

Aleksandra Mielczarek

357,50

378,00

 

7.270,00

Parter, 11 pomieszczen, 2 wc, instal. elektr., wod.-kan.

25.

Bydgoska 58 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

29,10

750,00

Parter, instal. elektr., wod.-kan., wc., do odśwież.

26.

Warszawska 14

WM

Aleksandra Mielczarek

34,30

700,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan., stan dostateczny/do remontu

27.

Fałata 34/46

WM

Grażyna Janczarska

35,60

2.350,00

IIp., instal. elektr., kanaliz.,zw, cw, c.o. z sieci miejskiej, wsp. wc, lokal w budynku przychodni zdrowia

28.

Działowskiego 8 lok. nr 1

GMT

Aleksandra Mielczarek

82,08

3.790,00

Piwnica, instal. elektr., wc., c.o. z sieci miejskiej

29.

Poznańska 6/8 lok. nr 1

GMT

Grażyna Janczarska

99,30

4.590,00

Parter+piwnica (pow. 11,83 m2), instal. elektr., z.woda, kanaliz., brak ogrzewania, do remontu

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kanałowa 8 +

teren

Aleksandra Mielczarek

131,00

231,98

B-40

840,00

Stan dostateczny, instal. elektr., wilgoć, 5 komór

2.

ul. Polna 51+

teren

Aleksandra Mielczarek

47,95

800,00

B-33

1.900,00

Stan dostateczny, brak mediów,1 pomieszczenie

3.

Cyprysowa 1-3 +

teren

Aleksandra Mielczarek

102,87

85,00

B-50

460,00

Stan dostateczny, instal. elektr., 6 pomieszczeń

 

TEREN:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

1.150,00

1.150,00

 

2.

ul. Kasztanowa 16

Aleksandra Mielczarek

4.180,00

4.180,00

 

 

GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

G-1 ul. Poznańska 125

Grażyna Janczarska

16,13

210,00

do odświeżenia, brak mediów

2.

G-1 ul. Poznańska 46

Grażyna Janczarska

16,50

230,00

do remontu, brak mediów

3.

G-5 ul. Międzymurze 5

Aleksandra Mielczarek

15,50

220,00

stan dostateczny, brak mediów

4.

G-1

Sz. Okrężna4F

Grażyna Janczarska

18,50

260,00

stan dobry, brak mediów

5.

Kościuszki 68

Aleksandra Mielczarek

16,16

230,00

oficyna, stan dostateczny, brak mediów

6.

PCK 37

Aleksandra Mielczarek

17,40

240.00

stan dostateczny, instal. elektr.

 

GARAŻ MUROWANY – nabór ograniczony do mieszkańców i właścicieli nieruchomości przy ul. Szosa Chełmińska 110:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Szosa Chełmińska 110

Aleksandra Mielczarek

17,26

180,00

Nabór ograniczony

 MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

1

113,00

blokada

4.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

14

114,00

blokada

5.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

7

115,00

blokada

6.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

5

116,00

blokada

 

W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  30.04.2024r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Młodzieżowej 31  (pok. nr 14) .

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: VELO Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 30.04.2024r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

Przed zawarciem umowy koniecznym jest uzyskanie przez ZGM świadectwa energetycznego dla danego lokalu, dlatego z chwilą jego uzyskania nastąpi zawarcie umowy najmu na lokal.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508,     

– Aleksandra Mielczarek, ul. Gołębia 3 tel. 664 922 684.

 

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, terenu, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych i miejsc parkingowych. LOKALE UŻYTKOWE: Lp. Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Legionów 236 GMT Aleksandra Mielczarek 642,80 11.560,00 Parter-hala, 1 pomieszczenie, brak mediów 2. Rynek Nowomiejski 24 WM Aleksandra Mielczarek 22,80 1.240,00 Piwnica do remontu, instal. elektr., wod.-kan., wc 3. Rynek Nowomiejski 25 WM Aleksandra Mielczarek 25,66 570,00 Piwnica, instal. elektr. do remontu 4. Sukiennicza 20 lok. 2   GMT Aleksandra Mielczarek 13,46 500,00 Parter,...ZGM Toruń