Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B ogłasza

nabór ofert na wynajęcie lokali użytkowych:

– Prosta 30/Międzymurze 11/9a o pow. 52,26m2 (do remontu)        – wadium     500,-zł

– Mostowa 22 o pow. 31,00m2                                                         – wadium     300,-zł

– Mickiewicza 110 o pow. 79,45m2                                                  – wadium     550,-zł

– Olimpijska / Kusocińskiego 2 o pow. 22,18m2                               – wadium     300,-zł

– Olimpijska / Kusocińskiego 2 o pow. 11,34m2                               – wadium     200,-zł

– Parkowa 3 o pow. 49,20 m² (do remontu)                                      – wadium     400,-zł

– Mickiewicza 49-49A o pow. 33,91m2                                            – wadium     450,-zł

– Jęczmienna 16 / Prosta 11 o pow. 20,62m2                                    – wadium     500,-zł

– Małe Garbary 25 o pow. 22,16m2                                                  – wadium     300,-zł

– Rabiańska 22 / Ducha Św. 23 o pow. 150,71m2                            – wadium     700,-zł

fortów:

– C-81 ul. Stara Droga 33 o pow. 73,85m                   – wadium 300,-zł

garażu:

PCK 33 o pow. 40,45m2                                           – wadium   100,-zł                                                              

miejsc parkingowych:

– nr 1   ul. Gagarina 140-150 o pow. 12,50 m²                         – wadium   250,-zł

– nr 22 ul. Gagarina 140-150 o pow. 12,50 m²                         – wadium   250,-zł

– nr 24 ul. Gagarina 140-150 o pow. 12,50 m²                         – wadium   250,-zł

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grudziądzka 159B w terminie do 18.02.2013r.

Okienko kasowe ZGM czynne jest codzinnie od poniedziałku do piątku w godzinach:

–        poniedziałek, czwartek:                   od 8:00 do 13:00

–        wtorek, środę:                                 od 8:00 do 14:00

–        piątek:                                            od 8:00 do 11:00

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze wzorem umowy najmu i regulaminem przetargu. Wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159B pok. nr 3 lub stronie internetowej www.zgm.torun.pl.

Oferty należy składać do dnia 18.02.2013r. w pokoju nr 16 tut. Zakładu przy ul. Grudziądzkiej 159B w kopercie „NABÓR OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH, FORTÓW, GARAŻY MUROWANYCH I MIEJSC PARKINGOWYCH.”

W ofercie należy podać stawkę czynszu za 1m2 bez VAT-u, proponowaną działalność oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, fortu, garażu.

Bliższych informacji udziela Biuro Obsługi Lokali Użytkowych w siedzibie ZGM, pok. nr 3 tel.: 56 657 75 01.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, fortu, garażu i miejsca parkingowego z naboru ofert bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe5.jpg?fit=200%2C151&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe5.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, ul. Grudziądzka 159B ogłasza nabór ofert na wynajęcie lokali użytkowych: - Prosta 30/Międzymurze 11/9a o pow. 52,26m2 (do remontu)        - wadium     500,-zł - Mostowa 22 o pow. 31,00m2                                                         - wadium     300,-zł - Mickiewicza 110 o pow. 79,45m2                                                  - wadium     550,-zł - Olimpijska / Kusocińskiego 2 o pow. 22,18m2                               - wadium    ...ZGM Toruń