Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych.

LOKALE UŻYTKOWE:

Lp.

Adres lokalu

Typ własności

Administrator

Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium

 

UWAGI/media

1.

Kościuszki 68

GMT

Aleksandra Mielczarek

17,75

440,00

 

Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy

2.

Mickiewicza 90

WM

Grażyna Janczarska

25,58

540,00

Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew.

3.

Klonowica 26

WM

Grażyna Janczarska

35,00

320,00

Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu.

4.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, nr 209

GMT

Aleksandra Mielczarek

15,72

330,00

IIp., instal., elektr., wod.-kan., wc., insternet, ochrona, co., c.w., czasowa administracja

5.

Prosta 30/Międzymurze 11/9A

WM

Aleksandra Mielczarek

43,46

910,00

Piwnica, do remontu, brak instal.

6.

Kopernika 33

WM

Aleksandra Mielczarek

23,32

490,00

Piwnica, instal.

wod.-kan., wc,

1 pom., wejście przez klatkę schod.

7.

M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 219

GMT

Aleksandra Mielczarek

12,41

250,00

IIp.,instal.elektr., wod.-kan., wc, cw, wsp. czas. administracja

8.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. P8

GMT

Aleksandra Mielczarek

8,64

170,00

piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw, internet, czasowa administracja

9.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 208

GMT

Aleksandra Mielczarek

16,26

340,00

IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw., internet, czasowa administracja

10.

Wschodnia 36D

GMT

Aleksandra Mielczarek

126,50

2.530,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.gazowe

11.

Fałata 34-46 lok. 10

WM

Grażyna Janczarska

24,46

730,00

IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia

12.

Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4

WM

Grażyna Janczarska

62,65

1.880,00

Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c.

13.

M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4 parter i piwnica P14

GMT

Aleksandra Mielczarek

173,92

3.650,00

Parter+piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja

14.

Rabiańska 7

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,82

260,00

IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o.

15.

Rynek Nowomiejski 25

WM

Aleksandra Mielczarek

25,66

570,00

Piwnica, instal. elektr.

16.

Działowskiego 8 lok. 1

GMT

Aleksandra Mielczarek

82,08

2.200,00

Piwnica, z.w., c.w., elektr., kanal.c.o.

17.

Fałata 35/37 lok. 5

WM

Grażyna Janczarska

270,55

8.520,00

Ip., 5 pomieszczeń, 2 w.c.,instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci

18.

Fałata 35/37 lok. 2

WM

Grażyna Janczarska

42,03

1.320,00

Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc

19.

Mickiewicza 118 lok. 1

GMT

Grażyna Janczarska

20,23

1.100,00

Parter, instal.elektr., wod.-kan.,

20.

Działowskiego 8 lok. 8

GMT

Aleksandra Mielczarek

81,88

2.150,00

Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o., c.w.

21.

Poznańska 81 lok. 1

WM

Grażyna Janczarska

18,50

  740,00

Parter, brak wc, instal.wod.-kan., elektr.

22.

Gagarina 152 lok.

 nr 22 A

 

GMT

Grażyna Janczarska

189,71

8.200,00

Ip., instal. elektr., wod.-kan., z.w., c.o., do remontu

23.

Fałata 34-46 lok. 3

WM

Grażyna Janczarska

112,39

6.520,00

Parter, instal.wod.-kan., elektr., c.o.

24.

Mickiewicza 61

WM

Grażyna Janczarska

22,53

530,00

Piwnica, rury c.o. pod sufitem, brak instal., do remontu

25.

Olimpijska-Kusocińskiego 2

GMT

Aleksandra Mielczarek

11,34

460,00

Parter, instal.wod.-kan.,elektr.,c.o.

 OBIEKTY FORTECZNE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

ul. Kanałowa 8 +

teren

Aleksandra Mielczarek

131,00

231,98

B-40

840,00

5 komór

 GARAŻE MUROWANE:

L.p.

Lokalizacja

Administrator

Powierzchnia

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Rybaki 51C

Grażyna Janczarska

16,53

G-1

180,00

 

2.

Międzymurze 7/11

Aleksandra Mielczarek

16,96

G-4

185,00

 

 MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p.

Lokalizacja miejsca parkingowego

Administrator

Pow. miejsca

w m2

Nr

Wysokość wadium

Uwagi

1.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

25

111,00

blokada

2.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

18

112,00

blokada

3.

Gagarina 140-150

Grażyna Janczarska

12,50

7

113,00

blokada

 W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL,  numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu.

Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia  05.04.2022r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B  (pok. nr 16) .

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 05.04.2022r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.

 

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.

Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz z pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

 

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152 tel. 664-923-508,      

– Aleksandra Mielczarek tel. 664 922 684.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

 Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?fit=768%2C1024&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/05/20210507_090601-zdjecie-gl.-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Renata ChojnackaPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych. LOKALE UŻYTKOWE: Lp. Adres lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Kościuszki 68 GMT Aleksandra Mielczarek 17,75 440,00   Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy 2. Mickiewicza 90 WM Grażyna Janczarska 25,58 540,00 Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew. 3. Klonowica 26 WM Grażyna Janczarska 35,00 320,00 Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu. 4. M.Skłodowskiej-Curie 41A,...ZGM Toruń