Podwórka na starówce ponownie będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. W 2016 roku kontynuowany będzie program „Moje podwórko”. Jego nowa formuła adresowana jest do wszystkich wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w zespole staromiejskim. Wnioski można składać do 31 marca.

 

Kamienice zlokalizowane na terenie starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO z roku na rok zyskują nowe oblicze dzięki remontom realizowanym w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz – w dużej mierze – ze środków własnych właścicieli kamienic. Odnowieniu ulegają jednak przede wszystkim fasady budynków oraz pomieszczenia wewnątrz, Na atrakcyjne zagospodarowanie podwórza lub dziedzińca najczęściej brak właścicielowi środków.

 

Stan większości podwórek zlokalizowanych przy kamienicach na toruńskiej starówce pozostawia wiele do życzenia, a często odbiega od wszelkich standardów, począwszy od estetyki, a kończąc na bezpieczeństwie, co rzutuje na negatywny odbiór miejsca. Brak na nich podstawowej infrastruktury, np. chodników, ławek, zieleni.

 

Zwarta zabudowa zespołu staromiejskiego ogranicza możliwość tworzenia tak potrzebnych mieszkańcom miejsc rekreacji i wypoczynku. Zadbane tereny zielone w obrębie starego miasta, zwłaszcza pomiędzy budynkami i kwartałami ulic, są wciąż towarem deficytowym. Stąd też w „Programie działań społeczno-gospodarczych dla zespołu staromiejskiego w Toruniu” wprowadzono zadanie pn. Program „Moje Podwórko”. Program stwarza staromiejskim wspólnotom mieszkaniowym możliwość ubiegania się o środki na zagospodarowanie użytkowanych przez nie podwórek i dziedzińców. Maksymalna kwota przyznawanego dofinansowania to 20 tys. zł dla jednej wspólnoty.  W przypadku gdy kilka wspólnot mieszkaniowych zorganizuje się na rzecz wspólnej realizacji przedsięwzięcia proponowana kwota współfinansowania to nawet 50 tys. zł.

 

Współfinansowaniem mogą być objęte w szczególności nakłady związane z:

a) placami zabaw dla dzieci, tworzącymi układ urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice i inne) trwale związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne nawierzchnie,

b) zorganizowanymi zespołami zieleni, z trwałymi elementami małej architektury i nasadzeniami wieloletnimi,

c) miejscami wypoczynku i rekreacji, tj. układami małej architektury, trwale związanymi z gruntem wraz z trwałymi urządzeniami rekreacyjnymi i związane z nimi utwardzenia terenu,

d) wydzielonymi zespołami łączonymi, obejmującymi co najmniej jeden element urządzeń wymienionych w punkcie a) i co najmniej jeden z elementów  wymienionych w punktach b) lub c).

 

Program realizuje Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.

Wnioski o współfinansowanie składać należy do Biura Toruńskiego Centrum Miasta w terminie do 31 marca. Mogą one dotyczyć nakładów, których odbiór możliwy jest do końca października roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. W szczególnych sytuacjach termin odbioru nakładów może zostać przesunięty. W przypadku nierozdysponowania przewidzianej na ten rok kwoty dofinansowania ogłoszony zostanie II nabór wniosków – składać je będzie można do 31 maja.

Wyboru przedsięwzięć pod względem funkcjonalnym, architektonicznym i eksploatacyjnym dokonywać będzie Komisja powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia.

Szczegółowo o programie w Zarządzeniu PMT

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Brama_Klasztorna_zdjęcia-007.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2016/02/Brama_Klasztorna_zdjęcia-007.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościPodwórka na starówce ponownie będą miały szanse stać się urokliwymi miejscami służącymi integracji mieszkańców i rekreacji. W 2016 roku kontynuowany będzie program „Moje podwórko”. Jego nowa formuła adresowana jest do wszystkich wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych w zespole staromiejskim. Wnioski można składać do 31 marca.   Kamienice zlokalizowane na terenie starówki wpisanej na...ZGM Toruń