Mieszkania wspierane zlokalizowane są przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, stanowić będą alternatywę dla pobytu w placówce całodobowej. Mieszkania te mają służyć osobom niesamodzielnym, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych i asystenckich. Będą one w pełni wyposażone i gotowe do zamieszkania.

Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 utworzony zostanie Klub Seniora oraz Dom Dziennego Pobytu.

Uczestnikiem programu może zostać osoba spełniaiąca poniższe kryteria:

  • osoba starsza, niesamodzielna w tym niepełnosprawna,
  • korzystająca lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej
  • mieszkająca na terenie Torunia, mająca uprawnienie do zamieszkiwania w zasobie lokalowym gminy, tj. mieszkańcy posiadający umowy najmu na lokale mieszkalne administrowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, oraz osoby znajdujące się na listach osób oczekujących na wskazanie lokalu mieszkalnego z zasobu gminy.

Program pozwoli uczestnikom na zawarcie nowych przyjaźni, wymianę doświadczeń oraz integrację lokalnej społeczności. Świadczone wsparcie będzie miało na celu pomoc w zwiększeniu niezależność uczestników oraz wzmocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.

Rekrutacja uczestników odbędzie się w terminie

24 stycznia 2020 r. – 14 lutego 2020 r.

 Dokumentację należy składać w siedzibie Biura Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia przy ul. Legionów 220

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2020/01/mieszkanie1_0.jpg?fit=800%2C501&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2020/01/mieszkanie1_0.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościMieszkania wspierane zlokalizowane są przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, stanowić będą alternatywę dla pobytu w placówce całodobowej. Mieszkania te mają służyć osobom niesamodzielnym, wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych i asystenckich. Będą one w pełni wyposażone i gotowe do zamieszkania. Na parterze budynku przy ul. Watzenrodego 15 utworzony zostanie Klub Seniora oraz Dom Dziennego...ZGM Toruń