Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 27.11.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro).

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Adres

lokalu

Administrator Pow. lok.

w m2

Stawka wywoł.
za 1 m2netto
Ustalona

wysokość

wadium

w zł.

 

UWAGI/media

1. Sukiennicza 26 GMT Krzysztof Maliszewski 30,31 25,00 760,00 Piwnica, z.w., kanal, elektr., c.o.
2. Gagarina 212-216/ Sienkiewicza 39-41 GMT Grażyna Janczarska 89,92 20,00 1.800,- Parter do remontu, z.w.,wod.-kan.,elektr.,c.o.
3. Działowskiego 8 GMT Krzysztof Maliszewski 54,22 17,00 920,- Piwnica, instal. wod-kan., z.w.,c.w.,elektr., c.o.)
4. Waryńskiego 19 GMT Krzysztof Maliszewski 56,34    17,00 950,- Parter, elektr., c.o.
5. Kościuszki 92 WM Krzysztof Maliszewski 42,45 25,00 1.050,- Do kapitalnego remontu, wod.-kan., elektr.

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Adres garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Stawka wyw.

za 1m2 netto

Ustalona wysokość wadium w zł. Uwagi
1. Międzymurze 7/11  Krzysztof Maliszewski 17,34 G-6 10,00 170,00  
2. Drzymały 13/15 c Grażyna Janczarska 20,44 G-7 8,00 160,00  

Do wylicytowanej stawki dolicza się podatek VAT  w wysokości 23% od czynszu.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grudziądzka 159B w terminie do 26.11.2014r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Godziny otwarcia kasy:                      poniedziałek, czwartek w godz. 8.00-13.00

wtorek, środa w godz. 8.00-14.00

piątek w godz. 8.00-11.00.

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu
i projektem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do podpisania umowy bezpośrednio po jego rozstrzygnięciu.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenie kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152         tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3          tel. 664-922-684.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu, pomieszczenia gospodarczego, miejsca parkingowego oraz terenu z przetargu bez podania przyczyny.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe3.jpg?fit=200%2C151&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/LokaleUzytkowe3.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych, który odbędzie się w dniu 27.11.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie Biura Obsługi Mieszkańców Nr I, przy ul. Gołębiej 3 w Toruniu (I piętro). LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Adres lokalu Administrator Pow. lok. w m2 Stawka wywoł. za 1 m2netto Ustalona wysokość wadium w zł.   UWAGI/media 1. Sukiennicza 26 GMT Krzysztof Maliszewski 30,31 25,00 760,00 Piwnica, z.w., kanal, elektr.,...ZGM Toruń