Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, fortów, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych.

LOKALE UŻYTKOWE:

L.p. Lokalizacja

Lokalu

Typ własności Administrator Pow. lok.

w m2

Wysokość wadium  

UWAGI/media

1. Działowskiego 8

 

GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 1.040,- piwnica/wod.-kan.,elektr.,c.o.
2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 1.180,- Piwnica, do remontu
3. Poznańska 95 GMT Grażyna Janczarska 137,78 1.740,- parter + piwnica/wod.-kan.,elektr.,gaz.,

etaż.gaz.

4. Waryńskiego 19 GMT Krzysztof Maliszewski 56,34 430,- parter/elektr.,c.o.,w toku postępowanie o zwrot nieruchomości
5. Turystyczna 53 * GMT Krzysztof Maliszewski 276,86 2.100,- parter, do remontu, elektr.
6. Królowej Jadwigi 6 WM Krzysztof Maliszewski 57,66 690,- piwnica, do remontu, wod-kan, elektr., c.o.
7. Piastowska 5 GMT Krzysztof

Maliszewski

61,07 770,- niski parter, wod.-kan.,elektr.,ogrzew. elektr.,do remontu
8. Aleja Jana Pawła II 2 GMT Grażyna

Janczarska

25,96 600,- parter 7,45m2 + piwnica18,51m2,wod.-kan, elektr., ogrzew.elektr., na parterze kable światłowodowe UMT
9. Działowskiego 8 GMT Krzysztof

Maliszewski

51,68 650,- piwnica/wod.-kan.,elektr.,c.o.
10. Działowskiego 8 GMT Krzysztof Maliszewski 51,79 650,- piwnica/wod.-kan.,elektr.,c.o.

*/pod działalność zgodną z funkcją i przeznaczeniem terenu – funkcja podstawowa ogród działkowy, teren zalewowy

FORTY:

L.p. Lokalizacja fortu Administrator Pow. fortu

w m2

Wysokość wadium Uwagi
1. ul. Wschodnia 21 Krzysztof Maliszewski 62,00 110,- brak instalacji

GARAŻE MUROWANE:

L.p. Lokalizacja garażu Administrator Pow. garażu

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Szosa Chełmińska 49/51 Grażyna Janczarska 37,73         170,- inst. elektr.

MIEJSCA PARKINGOWE:

L.p. Lokalizacja miejsca parkingowego Administrator Pow. miejsca

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 24 90,- Blokada
2. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 22 90,- Blokada
3. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 17 90,- Blokada
4. Gagarina 140-150 Grażyna Janczarska 12,50 1 90,- Blokada

POMIESZCZENIA GOSPODARCZE:

L.p. Lokalizacja pomieszczenia Administrator Pow. POM.

w m2

Nr Wysokość wadium Uwagi
1. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 13      30,-  
2. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 14      30,-  
3. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 5,25 17      30,-  
4. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 5      30,-  
5. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 16 30,-  
6. Rolnicza Krzysztof Maliszewski 4,30 11 30,-  

W ofercie należy podać wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności.

Oferty należy składać do dnia 24.06.2014r.

Warunkiem dopuszczenia do naboru ofert jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w kasie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ul. Grudziądzkiej 159B w terminie do 24.06.2014r. przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu.

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek, czwartek 8.00-13.00

wtorek, środa 8.00-14.00

piątek  8.00-11.00

Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i wzorem umowy najmu.

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego.

W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 2-miesięcznego czynszu wraz  pozostałymi opłatami nie później niż w ciągu 4 dni od chwili podpisania umowy. Brak wpłaty kaucji powoduje utratę wpłaconego wadium oraz unieważnienie umowy.

Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem:

– Grażyna Janczarska, ul. Gagarina 152         tel. 664-923-508

– Krzysztof Maliszewski, ul. Gołębia 3          tel. 664-922-684

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania bez podania przyczyny, że przetarg nie odniósł rezultatu.

Zastrzega się prawo wycofania lokalu, fortu, garażu, pomieszczenia gospodarczego z przetargu bez podania przyczyny.

Legenda:

Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa

 

ZGMPrzetargi, ofertyZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, fortów, garaży murowanych, miejsc parkingowych i pomieszczeń gospodarczych. LOKALE UŻYTKOWE: L.p. Lokalizacja Lokalu Typ własności Administrator Pow. lok. w m2 Wysokość wadium   UWAGI/media 1. Działowskiego 8   GMT Krzysztof Maliszewski 81,88 1.040,- piwnica/wod.-kan.,elektr.,c.o. 2. Szosa Chełmińska 254/258 GMT Krzysztof Maliszewski 156,53 1.180,- Piwnica, do remontu 3. Poznańska 95 GMT Grażyna Janczarska 137,78 1.740,- parter + piwnica/wod.-kan.,elektr.,gaz., etaż.gaz. 4. Waryńskiego 19 GMT Krzysztof Maliszewski 56,34 430,- parter/elektr.,c.o.,w toku postępowanie o zwrot nieruchomości 5. Turystyczna 53 * GMT Krzysztof Maliszewski 276,86 2.100,- parter, do remontu, elektr. 6. Królowej...ZGM Toruń