Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 447/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat, z dniem1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostaną nowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Miesięczna opłata zależna jest od liczby osób zamieszkujący daną nieruchomość oraz stawki wynoszącej w zabudowie wielorodzinnej 14,00 zł od osoby lub 28,00 zł od osoby – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że zostały przewidziane zwolnienia w części opłat dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 poz. 1390 ze zm.) odpowiednio ponad kwotę przekraczającą 60,00 zł dla jednej rodziny wielodzietnej segregującej odpady lub ponad kwotę 120,00 zł dla rodzin, które nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny proszeni są o zgłoszenie się do odpowiednich ze względu na miejsce zamieszkania swoich Biur Obsługi Mieszkańców w celu weryfikacji prawa zniżki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2020 r.

Osoby, które uzyskają Kartę Dużej Rodziny od 10 listopada 2020 r., mogą zweryfikować prawo do zniżki w Biurze Obsługi Mieszkańców na bieżąco.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościZakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu informuje, że na podstawie uchwały nr 447/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat, z dniem1 stycznia 2021 r. wprowadzone zostaną nowe miesięczne...ZGM Toruń