W październiku  nastąpiło rozstrzygnięcie  V edycji konkursu “Mieszkanie dla Absolwenta”, w ramach którego nastąpiło  wyłonienie  absolwentów  toruńskich szkół wyższych. Po raz pięty Prezydent Torunia wręczył klucze do mieszkań najlepszym Absolwentom  w ramach tego programu. Na ten cel przygotowano 5 pełnostandardowych mieszkań.
Program mieszkanie “Mieszkanie dla absolwenta jest realizowany od 2015 r.
Łącznie w  latach 2015 – 2019 przyznano 23 lokale.

Nabór wniosków w ramach programu “Mieszkanie dla absolwenta” trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:
– posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite magisterskie na wydziałach lub jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
– nie ukończyli 30. roku życia;
– są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
– ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
– prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcję na konferencjach naukowych;
– nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

Wnioski weryfikuje pod względem formalnym Biuro Mieszkalnictwa UMT, natomiast ocenę wniosków oraz wybór kandydatów przeprowadza 7-osobowa Komisja ds. Realizacji programu absolwent (powołana zarządzeniem PMT nr 106 z dnia 6.05.2015 – zarządzenie określa również wzór wniosków i regulamin pracy komisji).
Umowy najmu lokali mieszkalnych z absolwentami w ramach niniejszego programu są zawierane na okres maksymalnie 5 lat, jednak nie dłużej niż na czas trwania zatrudnienia. Po upływie 5 lat na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, Gmina będzie mogła zawrzeć umowy najmu na czas nieokreślony.
Uchwała nr 890 RMT z dn. 23.10.2014 r. przewiduje, że w ramach realizacji programu rokrocznie będzie przeznaczonych do pięciu  mieszkań.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/11/IMG_20191122_113515.jpg?fit=1024%2C768&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/11/IMG_20191122_113515.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościW październiku  nastąpiło rozstrzygnięcie  V edycji konkursu 'Mieszkanie dla Absolwenta', w ramach którego nastąpiło  wyłonienie  absolwentów  toruńskich szkół wyższych. Po raz pięty Prezydent Torunia wręczył klucze do mieszkań najlepszym Absolwentom  w ramach tego programu. Na ten cel przygotowano 5 pełnostandardowych mieszkań. Program mieszkanie 'Mieszkanie dla absolwenta jest realizowany od...ZGM Toruń