Niespełna 2 tygodnie pozostały na złożenie wniosku o wynajęcie gminnego lokum. Termin mija z końcem czerwca br.  Aby ubiegać się o mieszkanie, należy udokumentować dochody wszystkich osób, z którymi wnioskodawca chce zamiszkać w lokalu. Dochody muszą obejmować okres ostatnich 12 miesięcy, tj. od 1 czerwca 2011 r. do 31 maja 2012 r.

Gdzie pobrać druki?

Druki wniosków można pobrać w siedzibie ZGM przy ul. Grudziądzkiej 159B (pokój nr 4) lub w Biurach Obsługi Mieszkańców przy:

 • ul. Gołębiej 3,
 • ul. Piernikarskiej 7,
 • ul. Drzymały 13/15B,
 • ul. Gagarina 152.

Druki dostępne są również w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia przy:

 • ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
 • ul. Grudziądzkiej 126B
 • ul. Poznańskiej 52
 • ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa)
 • ul. Słowackiego 118A

i na stronie internetowej ZGM.

 

Co zrobić, aby ubiegać się o lokal?

Wystarczy wypełnić i złożyć wniosek w Kancelarii ZGM przy ul. Grudziądzkiej 159B (pokój nr 16) lub wysłać na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (decyduje data stempla pocztowego). Termin złożenia wniosku mija 30 czerwca br.

Informację o tym, jakie dokumenty należy uzupełnić, otrzymacje Państwo listownie. Wnioskodawca zostanie również zaproszony na rozmowę w sprawie warunków lokalowych. Spotkanie zostanie zwieńczone spisaniem protokołu.

Jakie są kryteria?

Tryb i zasady ubiegania się o mieszkanie gminne określa Uchwała Nr 1129/06 Rady Miasta Torunia z dnia 28 września 2006 r. (ze zmianami) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń.

Osoby, które chcą pozyskać mieszkanie komunalne muszą spełnić określone kryteria, do których należą m. in.:  

–  stałe zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Toruń 

–  spełnienie kryterium dochodowego (dochód brutto), które wynosi:

 • 120% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 959,02 zł miesięcznie,
 • 85% najniższej emerytury w gospodastwie wieloosobowym, tj . 679,30 zł/osobę miesięcznie,
 • 115% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym w rodzinach z osobami niepełnosprawnymi, tj.919,06 zł/osobę miesięcznie.

Jaki jest tryb rozpatrywania wniosków?

Wszystkie wnioski, spełniające obowiązujące kryteria, przekazywane są Komisji Mieszkaniowej, która indywidualnie rozpatruje sytuację mieszkaniową każdego wnioskodawcy.

Komisja Mieszkaniowa pod koniec listopada każdego roku przedkłada Prezydentowi Miasta propozycję listy mieszkaniowej. Po jej zatwierdzeniu, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej indywidualnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

 

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wniosek.png?fit=120%2C91&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2015/11/Wniosek.png?resize=120%2C91&ssl=1ZGMAktualnościNiespełna 2 tygodnie pozostały na złożenie wniosku o wynajęcie gminnego lokum. Termin mija z końcem czerwca br.  Aby ubiegać się o mieszkanie, należy udokumentować dochody wszystkich osób, z którymi wnioskodawca chce zamiszkać w lokalu. Dochody muszą obejmować okres ostatnich 12 miesięcy, tj. od 1 czerwca 2011 r. do 31...ZGM Toruń