„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że w dniu 18 lutego 2021r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o dalszą możliwość ubiegania się o pomoc ze strony miasta przez najemców lokali gminnych, którym ze względu na epidemię COVID-19, na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, zakazano lub ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej. Pomoc dotyczyć będzie obniżki czynszu w wysokości 90% w stosunku do najemców, którzy odnotowali spadek przychodów wynoszący nie mniej niż 40% w analogicznym okresie roku 2019.

Szczegółowe zasady zostały określone w uchwale nr 574/21 Rady Miasta Torunia z dnia 18 lutego 2021r. – plik do pobrania.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać na odpowiednich drukach – plik do pobrania.

Ważne: Wnioski o udzielenie obniżki czynszu należy składać nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło spełnienie warunków wskazanych w Uchwale.

Uwaga: Uchwała wchodzi w życie dniem 1 marca 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?fit=600%2C365&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2018/11/zgm.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościLokale użytkowe i reklamy„Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że w dniu 18 lutego 2021r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o dalszą możliwość ubiegania się o pomoc ze strony miasta przez najemców lokali gminnych, którym ze względu na epidemię COVID-19, na mocy przepisów powszechnie obowiązujących, zakazano lub ograniczono prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej. Pomoc...ZGM Toruń