Po raz siódmy absolwenci toruńskich uczelni otrzymali mieszkania. Ze złożonych 12 wniosków wyłoniono pięciu absolwentów. Są to:

– Kinga Mylkie – średnia ocen 5,00, absolwentka chemii,

– Paulina Piotrowska – średnia ocen 4,84, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych,

– Bartosz Szymczak – średnia ocen 4,86, absolwent Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych,

– Joanna Hinz – średnia ocen 4,82, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych,

– Angelika Pańka – średnia ocen 4,73, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W dniu 21.12.2021r. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski wręczył klucze do wymarzonego „M”. Ponadstandardowe lokale o powierzchni 34,91 m2 do 37,24 m2 zostały wyremontowane i przygotowane do zamieszkania.

Warunkiem otrzymania takiego mieszkania, poza wysokimi wynikami w nauce, jest podjęcie pracy na terenie Torunia.

Umowy najmu są zawierane na czas trwania zatrudnienia (maksymalnie 5 lat), jednak jeśli beneficjent programu zmieni w tym czasie miejsce pracy na inną miejscowość, umowa zostaje przerwana. Po upływie 5 lat, na wniosek absolwenta i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz merytorycznej Komisji RMT, Gmina będzie mogła zawrzeć umowy najmu na czas nieoznaczony.

 

Nabór wniosków w programie „Mieszkanie dla absolwenta” trwa do 31 lipca każdego roku kalendarzowego. O mieszkanie mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki:

  1. posiadają status absolwenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, którzy ukończyli studia stacjonarne lub niestacjonarne drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni zlokalizowanych na terenie Torunia;
  2. nie ukończyli 30. roku życia;
  3. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeśli miejscem świadczenia pracy jest Toruń;
  4. ukończyli studia ze średnią ocen co najmniej 4,7;
  5. prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki, w szczególności wydali publikacje naukowe, dokonali zgłoszenia patentowego, przeprowadzili projekt badawczy lub prowadzili prelekcje na konferencjach naukowych;
  6. nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu GMT.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja do spraw Realizacji Programu Absolwent, w skład której wchodzi co najmniej 7 osób (co najmniej 3 osoby desygnowane przez Prezydenta Miasta Torunia, co najmniej 3 osoby desygnowane przez Rektorów wyższych uczelni i 1 osoba wskazana przez Radę Miasta Torunia).

Fot. Natalia Przytarska, Dorota Benz-Kostrzewska

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/12/1-scaled.jpg?fit=1024%2C647&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2021/12/1-scaled.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościPo raz siódmy absolwenci toruńskich uczelni otrzymali mieszkania. Ze złożonych 12 wniosków wyłoniono pięciu absolwentów. Są to: - Kinga Mylkie – średnia ocen 5,00, absolwentka chemii, - Paulina Piotrowska – średnia ocen 4,84, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych, - Bartosz Szymczak – średnia ocen 4,86, absolwent Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, - Joanna Hinz...ZGM Toruń