Biuro Obsługi Mieszkańców Nr III

ul. Drzymały 13/15 B
87-100 Toruń

Dane teleadresowe:     

tel./fax: 56 652 01 30
56 651 39 77
56 652 01 01
56 652 01 02
e-mail: bom3@zgm.torun.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek   700-1500
Wtorek           800-1600
Środa               700-1500
Czwartek         700-1500
Piątek              700-1500

 • kierownik biura – Maria Jezioro
 • administrator gminny – Henryka Krzemień
 • administrator gminny – Cezary Rosowski
 • administrator WM – Violetta Zajączkowska
 • inspektor techniczny – Małgorzata Paul

Zakres działania:

 • Sprawuje nadzór nad utrzymaniem budynków gminnych w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym.
 • Sporządza dokumenty dotyczące zawierania umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i ogródków.
 • Prowadzi rozliczenia energii elektrycznej w budynkach, dokonuje analizy i kontroli zużycia energii.
 • Analizuje zużycie wody i wywozu nieczystości płynnych.
 • Prowadzi kontrolę nad wywozem nieczystości stałych.
 • Bierze udział w okresowych przeglądach rocznych budynków i typuje je do remontu.
 • Sporządza plany remontów budynków oraz lokali mieszkalnych.
 • Wykonuje pomiary lokali mieszkalnych i użytkowych dla prawidłowego obliczanie wymiarów czynszu.
 • Sprawuje kontrolę w zakresie utrzymania czystości w budynkach, terenach przy budynkach, terenach zielonych oraz akcji zimowej.
 • Potwierdza wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • Dokonuje przejęcie i przekazywania nieruchomości oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Inicjuje i sprawuje nadzór nad czynnościami związanymi z deratyzacją, dezynfekcją i dezynsekcją.