Przyjmowanie interesantów przez dyrektora ZGM

Dyrektor lub Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w każdą środę w siedzibie ZGM przy  ul. Grudziądzkiej 159B (pokój nr 5).

Aby umówić się na spotkanie, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 56 65 77 500.