KOMUNIKAT

BIURA MIESZKALNICTWA

URZĘDU MIASTA TORUNIA

W związku z kontynuacją przez Gminę działań zmierzających do budowy lokali mieszkalnych wspólnie z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na terenie Torunia przy ul. Poznańskiej 294 C, Biuro Mieszkalnictwa

ogłasza nabór najemców gminnych

niezalegających z opłatami wobec ZGM, chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali socjalnych, zw. ze stosunkiem pracy oraz tymczasowego pomieszczenia) na nowo wybudowane, pełnostandardowe mieszkania.

Warunkiem przejęcia nowego lokalu będzie zawarcie nowej umowy najmu ze stawką czynszu jak dla nowych gminnych lokali mieszkalnych (tj. ok. 7,57 – 8,00 zł/m2) oraz wpłata kaucji w wys. 12-krotności miesięcznego czynszu. Administratorem nowego zasobu będzie TTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17.

Wniosek (oświadczenie wg załączonego wzoru) należy składać

w Biurze Mieszkalnictwa UMT, Toruń, ul. Legionów 220 pok. 10

w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest ksero aktualnie trwającej umowy najmu na lokal mieszkalny zainteresowanej osoby.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (56) 611-83-78.

Wniosek można również pobrać w Punktach informacyjnych i w Biurze Mieszkalnictwa UMT.

Warto dodać, że przy ul. Poznańskiej 294 powstaje kompleks budynków realizowanych wspólnie przez Gminę Miasta Toruń i Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Prowadzony nabór dotyczy kolejnego już, czwartego budynku, który powstanie na osiedlu Glinki. Mieszkania są realizowane ze środków Gminy Miasta Toruń, przy udziale finansowania z Funduszu Dopłat oraz ze środków własnych Towarzystwa.

Źródło: www.torun.pl

Druk wniosku do pobrania tutaj

Treść komunikatu do pobrania tutaj

https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/03/Poznańska-294-1.jpg?fit=1024%2C506&ssl=1https://i0.wp.com/www.zgm.torun.pl/wp-content/uploads/2019/03/Poznańska-294-1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1ZGMAktualnościKOMUNIKAT BIURA MIESZKALNICTWA URZĘDU MIASTA TORUNIA W związku z kontynuacją przez Gminę działań zmierzających do budowy lokali mieszkalnych wspólnie z Toruńskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego na terenie Torunia przy ul. Poznańskiej 294 C, Biuro Mieszkalnictwa ogłasza nabór najemców gminnych niezalegających z opłatami wobec ZGM, chętnych do zamiany dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego (bez: lokali socjalnych, zw. ze stosunkiem pracy oraz...ZGM Toruń